خدایا کنارم باش - 1391-12-24 13:10:00
من دارم مي ميرم - 1391-12-23 13:03:00
گرگ عاشق - 1391-12-19 01:05:00
بخشش ................ - 1391-05-18 09:03:00
مرگ..... - 1391-05-17 19:03:00
loveeeeee - 1395-12-30 15:12:00
بی عشق - 1391-05-17 15:03:00
حکایت.... - 1391-05-15 16:05:00
حس س س س - 1391-05-12 12:18:00
بوسه ........ - 1391-05-12 11:50:00
حس تنهایی .................... - 1391-05-11 11:43:00
یه دروغ ساده......... - 1390-06-13 22:12:00
اگه او رو خیلی دوست داری ............ - 1390-03-17 12:18:00
آغوش گرم عشق...... - 1390-02-14 08:46:00
دلتنگم بد جوری بیا بیا بیا بیا بیا بیا... - 1390-01-20 10:39:00
دوری عاشقانه - 1389-11-27 12:14:00
الان میتونی - 1389-11-13 11:38:00
روز جدايي - 1389-10-20 15:59:00
برق نگاهات .............. - 1389-10-17 11:22:00
عاشقانه تو رو خواستم ولي ........................ - 1389-10-20 11:17:00
تنها عاشقم - 1389-10-18 12:58:00
معنای عشق - 1389-10-19 12:51:00
عشق جاوید - 1389-10-14 12:48:00
عشق مرده - 1389-08-05 12:47:00
كاش عشقت دروغ نبود - 1389-07-29 11:35:00
عشق - 1398-07-21 10:32:00
رسم عاشقي - 1389-07-08 10:05:00
فقط و فقط حرف دلم دیگه جیرجیرکی در کار نیست - 1398-07-13 10:54:00
عاشقونه - 1389-07-13 10:28:00